Formål

Kolonihaveforbundets kreds 10 “Midt og Østsjællands kredsen” fungerer som samarbejdspartner for Forbundet samt for nedennævnte 8 Kommuners kommunalbestyrelser og disses forvaltninger:

• Køge Kommune
• Faxe Kommune
• Lejre Kommune
• Stevns Kommune
• Næstved Kommune
• Ringsted kommune
• Lollands Kommune
• Vordingborg Kommune

Kredsbestyrelsen er ligeledes service- og samarbejdsorgan for de 11 foreninger der hører hjemme under “Midt og Østsjællands kredsen”.

Kredsbestyrelsen behandler sager for foreningerne såsom: Forhandling om- og prisfastsættelse af Kommunale foreningslejemål, Vedtægtsspørgsmål, Bebyggelsesspørgsmål samt andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.

Kredsbestyrelsen afholder minimum 4. bestyrelsesmøder årligt, samt arrangerer kurser osv.

Til kredsbestyrelsen er tilknyttet en havefaglig uddannet konsulent der årligt foretager havebedømmelser, havevandringer m.m.