Forbund

Kolonihaveforbundet

Kolonihaveforbundet er en forening med cirka 40.000 medlemmer, som indgår i et demokratisk fællesskab.

Kolonihaveforbundet samarbejder med 75 kommuner, 406 foreninger som igen er delt op i 39 kredse.

Medlemsdemokratisk organisation

Vi er en forening af medlemmer, som indgår i et demokratisk fællesskab. Derfor bestemmer du som medlem den kurs, som hele organisationen skal følge. Den demokratiske proces starter på din haveforenings generalforsamling, hvor du har stemmeret og mulighed for at stille op til bestyrelsesposter. Du har også mulighed for at vælge andre tillidsfolk til at varetage din haveforenings interesser – både i foreningen og også i kreds og forbund.

Vores organisation er som et stort skib, hvor medlemmerne står på dækket og peger i en ønsket retning. De folkevalgte står på kommandobroen og styrer skibet og vi på forbundskontoret er i maskinrummet, hvor vi sørger for, at skibet har rette kurs og at vi når målet. Vi servicerer organisationen – det vil sige kolonisterne, haveforeningerne, kredsene, tillidsmænd, udvalg og hovedbestyrelse. Derudover har vi kontakt til en række statslige og kommunale myndigheder. I fællesskab med de lokale kredse forhandler vi lejekontrakter, deklarationer og lokalplaner.

Opbygning

Kongressen er Kolonihaveforbundets øverste myndighed og det er kun her, at vi kan ændre regler og vedtægter. Kongressen mødes hvert 3. år. Hovedbestyrelsen mødes to gange om året og varetager forbundets interesser ud fra formålet med forbundet. Hovedbestyrelsen har nedsat en række udvalg, der arbejder målrettet og intensivt indenfor forskellige områder. Vi har f.eks. udvalg, der tager sig af kloak og klimasikring, et udvalg, der undersøger muligheden for nye haveformer og et kommunikationsudvalg, der skal forbedre kommunikationsniveauet i forbundet.

Forretningsudvalget og forbundskontoret varetager den daglige ledelse af forbundet ud fra de retningslinjer, som Kongressen og Hovedbestyrelsen udstikker. Vi på kontoret sørger for, at beslutningerne føres ud i livet samt kommunikerer med de mange kolonister og haveforeninger.

Fremtidens forbund

Forbundet er en bevægelse og i bevægelse. Vi bevæger os i en retning, som vi har defineret i følgende vision:

Kolonihaveforbundet skal være en professionel og dynamisk organisation, der aktivt imødekommer og understøtter medlemmernes skiftende behov. Kolonihaverne skal med et bredt socialt sigte være en levende del af samfundet og sikre fællesskab, tiltrækkende haveformer og udfoldelsesmuligheder for alle.

Kolonihaveforbundet
Smedeholm 13C, 2 sal
2730 Herlev
info@kolonihave.dk
www.kolonihaveforbundet.dk