Kredsvedtægt 2024.

Gebyr i forbindelse med byggeri gældende for Ringsted Kommune

Forbund & Kredskontingent 2021

Regler for Samletanke. (Ringsted Kommune)

Gebyr i forbindelse med byggeri kun gældende for Ringsted pr. 30.04.2019

Byggeregler – Byggeansøgningsskema. (Kun gældende for Ringsted pr. 15.7.2020)

Opsætning af solceller 1. marts 2020 – gælder kun for Ringsted foreninger

Kredsvedtægt pr. 1 januar 2019

Bestyrelsesvejledning 2019

Forbund og kredskontingent 2020